Till startsida

Psykologi är vetenskapen om människor

Psykologi är vetenskapen om människors tankar, känslor, beteende och samspel med andra. Här vid Psykologiska institutionen bedriver vi forskning inom områden som till exempel arbetsliv, hälsa, miljö, missbruk, rättsväsen, utveckling och åldrande. Vår forskning har en tvärvetenskaplig tradition och vi samarbetar ofta med forskare inom andra ämnen.

Kunskaper i psykologi öppnar dörren till en mängd möjligheter i arbetslivet. Våra utbildningar är mycket populära och institutionen har ett stort utbud av olika kurser och program. All undervisning vid institutionen har forskningsanknytning och studenterna får del av såväl beprövad kunskap som de senaste forskningsrönen. Vi har utbildningar på grund- och avancerad nivå, forskarnivå, yrkesutbildning till psykolog och psykoterapeut, samt uppdragsutbildningar.

Personalgenvägar

Vår sida

Salsbokningar, genvägar, riklinjer, möten & fora, personalinfo, med mera.

Anmälan sker på Antagning.se

Webbanmälan

Webbanmälan är öppen
mellan 17 mars och 15 april.

För journalister

Hitta en expert som kan svara eller kommentera.

Hitta

Studentservice, GUL, Studentportalen, dagens salsbokning, med mera.

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta